Zarząd Mostostal Zabrze S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 17 lutego 2022 r. otrzymał obustronnie podpisany egzemplarz umowy zawartej pomiędzy Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. – spółka zależna Emitenta (MZ GPBP) a SK Ecoplant Co. Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Generalny Wykonawca) dotyczącej powierzenia MZ GPBPRead More →

„To największy projekt w historii tenisa w Polsce, który przekształci polski tenis w twór prawdziwie zawodowy” – podkreślił Mirosław Skrzypczyński, prezes zarządu Polskiego Związku Tenisowego (PZT), podczas konferencji prasowej. Rozgrywki LOTTO SuperLIGI startują 29 maja i w czasie siedmiu kolejek spotkań rundy zasadniczej, które do końca sierpnia br. wyłonią czteryRead More →

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2021 dotyczącego decyzji organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej oraz wcześniejszych raportów bieżących w tym zakresie, jak również informacji przekazanych w tym przedmiocie w ostatnim raporcie okresowym, Zarząd Boryszew S.A („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 10 lutego 2022 roku spółkaRead More →

MOSTOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka zależna Emitenta, „MZ GPBP”) zawarła z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Generali”) aneks do umowy ramowej z dnia 4 lipca 2012 r. o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego („Umowa”).Read More →

Zadania zakończone w 2021 r. W 2021 r. ukończyliśmy 110 zadań na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Zadania swym zakresem obejmowały kompleksowe rozbudowy dróg i wzmocnienia konstrukcji do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Oznacza to, że w ramach rozbudowy drogi krajowej, nawierzchnia konstrukcji drogi dostosowywana jest do ruchu pojazdów ciężarowychRead More →

Komunikat Ministerstwa Sportu i Turystyki dot. ogłoszenia naboru do programu Kibice Razem na lata 2022-24. Trwa nabór na realizatorów nowej edycji Programu Kibice Razem na lata 2022-2024. Projekt ma na celu poprawę organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców. Planowany budżetRead More →

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 4 października 2021 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego dotyczącego realizacji zadania pn.: „Early Works at WAW03 Ballard” /Sękocin Stary k. Warszawy („List intencyjny”), Zarząd Mostostal Zabrze S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2022 r. Mostostal Zabrze Gliwickie PrzedsiębiorstwoRead More →

Centrum Informacyjne Senatu informuje: W czwartek, 27 stycznia br. o godz. 11.15 w Senacie na I piętrze odbędzie się uroczystość otwarcia wystawy pt. „Bioniczna rewolucja” zorganizowanej w Senacie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji. Otwarcie wystawy połączone będzie z konferencją prasową, w której udział wezmą Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki,Read More →