Gdzie w województwie śląskim pracę mogą podjąć uchodźcy z Ukrainy?

Wielu aktywnych zawodowo Ukraińców szuka pracy w Polsce. Pierwsze kroki na drodze do zatrudnienia nie muszą być trudne – wystarczy wiedzieć, gdzie można znaleźć oferty pracy i wsparcie w załatwieniu formalności. Jak obecnie wygląda zatrudnianie uchodźców? Sprawdź, jaka praca w Zabrzu i całym województwie śląskim czeka na obywateli Ukrainy.

Praca dla Ukraińców – co warto wiedzieć?

W Polsce praca dla uchodźców ukraińskich nie wymaga specjalnego zezwolenia. Takie zmiany w przepisach wprowadziła ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583).

Ukraińscy obywatele przebywający legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą podejmować zatrudnienie na podstawie powiadomienia do urzędu pracy. Nie ma znaczenia podstawa prawna pobytu w Polsce – ważne, aby fakt zatrudnienia został zgłoszony przez pracodawcę w ciągu 14 dni od podpisania umowy z pracownikiem. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy składa się do powiatowego UP właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Przykładowo, jeśli Ukrainiec podjął pracę Zabrze, pracodawca powinien powiadomić Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu.

Dla osób poszukujących pracy to bardzo dobra wiadomość. Uproszczone procedury zatrudniania oraz polski rynek pracy otwarty dla Ukraińców to szansa na szybkie znalezienie zatrudnienia.

Zatrudnianie uchodźców z Ukrainy – procedury

Praca w województwie śląskim dostępna jest dla cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce legalnie. Jeśli osoba poszukująca pracy przybyła do kraju przed 24 lutego 2022 roku, powinna posiadać tytuł pobytowy. Gdy pojawiła się na terytorium kraju później, wystarczy powiadomienie urzędu pracy. Warto wiedzieć, że obywatelem Ukrainy tytułuje się również małżonków tych osób pod warunkiem, że przybyły do Polski z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Obywatelstwo ukraińskie nie jest w ich przypadku wymagane.

Zgodne z przepisami zatrudnienie to umowa o pracę lub umowa zlecenia. Żeby podjąć zatrudnienie, uchodźca musi też uzyskać numer PESEL. Pracodawca ma wobec zagranicznych pracowników takie same prawa i obowiązki jak wobec Polaków. Oznacza to, że ustalone miesięczne wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna albo minimalna stawka godzinowa obowiązująca w danym roku. Umowa zawierająca wszystkie warunki wymienione w zgłoszeniu do UP powinna być przygotowana w języku ojczystym bądź innym zrozumiałym dla przyszłego pracownika. Trzeba też pamiętać o zgłoszeniu zatrudnionego Ukraińca do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego – termin wynosi 7 dni.

Praca w województwie śląskim – zawody deficytowe

Praca dla Ukraińców na terenie województwa śląskiego dostępna jest w wielu branżach. Najszybciej zatrudnienie można znaleźć w takich sektorach jak:

  • branża budowlana (betoniarze, brukarze, dekarze, murarze, robotnicy budowlani);
  • branża handlowo-usługowa (sprzedawcy, kasjerzy);
  • branża gastronomiczna (kelnerzy, kucharze);
  • usługi kosmetyczne i fryzjerskie.

Dostępność pracy na takich stanowiskach wynika z faktu, że nowe miejsca pracy w powiecie, Zabrzu generowane są przez nowe przedsiębiorstwa. Powstające sklepy, magazyny czy zakłady produkcyjne to większa podaż stanowisk oraz szansa na stałe zatrudnienie, zarówno dla Polaków, jak i ukraińskich obywateli.

Jakie zawody są deficytowe na Śląsku?

Zawody deficytowe w województwie śląskim w 2022 roku to między innymi:

  • pracownicy budowlani i wykończeniowi: betoniarze i zbrojarze, stolarze, dekarze i blacharze, murarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych, monterzy instalacji budowlanych;
  • pracownicy fizyczni: pracownicy produkcyjni, magazynierzy;
  • specjaliści: elektromonterzy, elektrycy, spawacze;
  • pracownicy opieki zdrowotnej: pielęgniarki, położne, lekarze, ratownicy medyczni, psycholodzy i psychoterapeuci;
  • pracownicy oświaty: nauczyciele przedmiotów zawodowych i nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

Praca dla uchodźców dostępna jest również dla takich zawodów jak: samodzielny księgowy, kierowca autobusu, kierowca samochodów ciężarowych, sprzedawca, pracownik służb mundurowych, piekarz, opiekun osób z niepełnosprawnościami, opiekun osób starszych, fizjoterapeuta, masażysta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *