W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 1 lutego 2023 r., Zarząd spółki pod firmą NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej: Spółka/Sprzedawca) niniejszym dokonuje korekty oczywistej omyłki pisarskiej w treści tegoż raportu, gdzie jako datę, do której Kupujący zobowiązał się do wpłaty zadatku na poczetRead More →

Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] („Rozporządzenie”), Zarząd Mostostal Zabrze S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r. 1) Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:Read More →

Centrum Przesiadkowe Oddano do użytku nowoczesny kompleks po północnej stronie dworca PKP. Połączył transport koleją z systemem stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych, oferując także wygodną infrastrukturę rowerową. Koszt inwestycji to ok. 200 mln zł. Dofinansowanie unijne wyniosło ok. 129 mln zł. Prace trwały 27 miesięcy. Południowa strona dworca TrwaRead More →

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 65/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie podpisania listu intencyjnego, Zarząd Mostostal Zabrze S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 19 stycznia 2023 r. MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. („MZRP” – spółka zależna Emitenta, „Wykonawca”) zawarł z Wallstein Rothemühle Sp. z o.o. („Zleceniodawca”)Read More →

Frankensolar Eastern Europe Firma Frankensolar Eastern Europe s.r.o. powstała w 2009 roku. Zdobyte przez ponad 13 lat doświadczenie w branży PV pozwoliło jej stać się jednym z największych dystrybutorów na czeskim oraz słowackim rynku Odnawialnych Źródeł Energii. W swoim portfolio prezentuje szeroki asortyment produktów dla sektora fotowoltaiki, m.in.: konstrukcje, moduły,Read More →

Rossmann stawia na cyfryzację. W łódzkim Centrum Informatycznym, które na co dzień wykonuje szereg zadań dla firmy (z dziedziny IT, e-commerce i innych szeroko rozumianych sektorów nowoczesnych technologii) pracuje 327 osób, głównie inżynierów i specjalistów IT, podzielonych na 35 zespołów. „Handel cały czas się zmienia, pojawiają się więc nowe wyzwania.Read More →

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2022 r. do Spółki wpłynęło od KMW Investment sp. z o.o. – osoby blisko związanej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Panem Krzysztofem Jędrzejewskim,Read More →

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 grudnia 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. („MZRP” – spółka zależna Emitenta, „Wykonawca”) oraz Wallstein Rothemühle Sp. z o.o. („Zleceniodawca”) podpisały list intencyjny potwierdzający wybór złożonej przez MZRP oferty na realizację dostaw, prac demontażowo-montażowych, izolerskich i antykorozyjnych w ramachRead More →

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069588, działając na podstawie art. 399 §Read More →

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 2 marca 2021 r., Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 21 grudnia 2022 r. kolejnego aneksu do zawartej pomiędzy MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. (MZRP – spółka zależna Emitenta) a UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (UNIQA) umowy generalnejRead More →