Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 28.03.2022 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach poinformował Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na Roboty budowlane dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1 – do granicyRead More →