Zarząd Megaron S.A. informuje, że zgodnie uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A nr 18/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję Pana Adama Krawca jako Członka Rady Nadzorczej. Pan Adam Krawiec posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. W 2012 roku ukończył studia wyższe naRead More →