MOSTOSTAL ZABRZE SA (15/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mostostal Zabrze S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1-2 (1) i 5, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 maja 2022 roku, na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gliwcach przy ul. Stanisława Dubois 16.

Spółka w załączeniu przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, jak również poniższe dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *