Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] („Rozporządzenie”), Zarząd Mostostal Zabrze S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r. 1) Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:Read More →

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 65/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie podpisania listu intencyjnego, Zarząd Mostostal Zabrze S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 19 stycznia 2023 r. MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. („MZRP” – spółka zależna Emitenta, „Wykonawca”) zawarł z Wallstein Rothemühle Sp. z o.o. („Zleceniodawca”)Read More →

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2022 r. do Spółki wpłynęło od KMW Investment sp. z o.o. – osoby blisko związanej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Panem Krzysztofem Jędrzejewskim,Read More →

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 grudnia 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. („MZRP” – spółka zależna Emitenta, „Wykonawca”) oraz Wallstein Rothemühle Sp. z o.o. („Zleceniodawca”) podpisały list intencyjny potwierdzający wybór złożonej przez MZRP oferty na realizację dostaw, prac demontażowo-montażowych, izolerskich i antykorozyjnych w ramachRead More →

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 2 marca 2021 r., Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 21 grudnia 2022 r. kolejnego aneksu do zawartej pomiędzy MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. (MZRP – spółka zależna Emitenta) a UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (UNIQA) umowy generalnejRead More →

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, iż Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (MZ GPBP – spółka zależna Emitenta) powziął w dniu 13 grudnia 2022 r. informację o wyborze oferty złożonej przez konsorcjum z udziałem MZ GPBP (Lider konsorcjum), PPUH TRANSCOM Sp. z o.o. (Partner konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwa MAXIMUSRead More →

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 października 2022 r. do Spółki wpłynęły od KMW Investment sp. z o.o. – osoby blisko związanej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Panem Krzysztofem Jędrzejewskim,Read More →

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 września 2022 r. do Spółki wpłynęły od KMW Investment sp. z o.o. – osoby blisko związanej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Panem Krzysztofem Jędrzejewskim,Read More →

Zarząd Mostostal Zabrze S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 29 września 2022 r. zawiadomienie od Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego działającego w imieniu własnym oraz spółki KMW Investment Sp. z o.o. (KMWI), dalej wspólnie zwani „Zawiadamiającymi”, następującej treści: „1. Ja, niżej podpisany Krzysztof Jędrzejewski, realizując obowiązki określone w art. 69 ust. 2Read More →

Zarząd Mostostal Zabrze S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 26 września 2022 r. zawiadomienie od Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego działającego w imieniu własnym oraz spółki KMW Investment Sp. z o.o. (KMWI), dalej wspólnie zwani „Zawiadamiającymi”, następującej treści: „ 1. Ja, niżej podpisany Krzysztof Jędrzejewski, realizując obowiązki określone w art. 69 ust.Read More →