„EZT” to firma z ponad 30 letnim doświadczeniem w branży usług czystościowych. Aktualnie poszukujemy osoby utrzymanie czystości wewnątrz obiektu w Gliwicach (biura, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia socjalne, sanitarne, szatnie).Od lat wspieramy zatrudnienie osób z niepełnosprawnością dlatego do kontaktu zapraszamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.  Istnieje możliwość pracy również na innymRead More →

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 maja 2022 r. do Spółki wpłynęło od KMW Investment sp. z o.o. – osoby blisko związanej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Panem Krzysztofem Jędrzejewskim,Read More →

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie (….) informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (ZWZ) w dniu 23 maja 2022 r. odnotowano obecność akcjonariuszy Emitenta posiadających łącznie 25.526.742 akcji, co stanowiło 34,23% ogólnej liczby głosów na ZWZ. Akcjonariuszem posiadającym, co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 23 maja 2022Read More →

Ideą festiwalu jest pielęgnowanie jazzowych tradycji – prezentowanie grup uprawiających najstarsze podgatunki synkopowanej, improwizowanej muzyki, od dixielandu i jazzu nowoorleańskiego po erę swingu włącznie. Stałym elementem koncertu otwierającego imprezę jest też wręczenie statuetki Honorowego Swingującego Kruka – wyróżnienia dla postaci zasłużonych na scenie jazzu tradycyjnego, zaangażowanych w jego popularyzację.   Read More →

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 maja 2022 r. do Spółki wpłynęło od KMW Investment sp. z o.o. – osoby blisko związanej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Panem Krzysztofem Jędrzejewskim,Read More →

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A.Read More →

Zarząd Mostostal Zabrze S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 13 maja 2022 r. Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. – spółka zależna Emitenta (MZRP) podpisała z ArcelorMittal Poland S.A. (Zamawiający) umowę pn.: ” Modernizacja systemu chłodzenia Wielkiego Pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej ” (Umowa). Wartość Umowy wynosi ok. 23,5 mlnRead More →