NPL NOVA SA (4/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – dalej „Spółka” – działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) k.s.h. zwołuje na dzień 24 czerwca 2022 r., na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach, przy ul. Czarnohuckiej 3.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

1. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,

4. sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

5. sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raport z oceny tego sprawozdania.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *