MOSTOSTAL ZABRZE SA (16/2022) Szacunkowe wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za I kwartał 2022 r.

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku.

– przychody ze sprzedaży 230,9 mln zł,

– wynik z działalności operacyjnej 10,4 mln zł,

– wynik brutto 9,7 mln zł,

– wynik netto 6,1 mln zł.

Aktualna wartość backlogu Grupy Emitenta, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 1.187,6 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 234,2 mln zł, co łącznie stanowi 1.421,8 mln zł.

Spółka zastrzega, że powyższe wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, w związku z czym przedstawione kwoty mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2022 roku.

Publikacja przedmiotowego raportu nastąpi w dniu 12 maja 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *