MOSTOSTAL ZABRZE SA (32/2022) Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 lipca 2022 r. do Spółki wpłynęło od KMW Investment sp. z o.o. – osoby blisko związanej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Panem Krzysztofem Jędrzejewskim, zawiadomienie przekazane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, o nabyciu przez ten podmiot akcji Spółki. Treść ww. zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *