MOSTOSTAL ZABRZE SA (42/2022) Otrzymanie przez spółkę zależną zlecenia od Transgourmet Polska Sp. z o.o.

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2022 r. w godzinach wieczornych MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. – spółka zależna Emitenta, otrzymała od Transgourmet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zlecenie na budowę budynku Hali Logistycznej FoodService Transgourmet Polska Sp. z o.o. w Gliwicach w formule Generalnego Wykonawstwa (Zlecenie).

Uzgodnione obustronnie wynagrodzenie netto za wykonanie prac wynosi ok. 15% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2021 r. i ma charakter ryczałtowy.

Termin zakończenia prac: IV kwartał 2023 r.

W ramach uzgodnionych warunków przewidziano karę umowną w przypadku naruszenia terminów realizacji prac jako wartość procentową liczoną od wynagrodzenia netto, na poziomie standardowo stosowanym w tego typu umowach.

Umowa na powyższe Zlecenie zostanie zawarta w najbliższych dniach. W przypadku niedojścia do zawarcia umowy Emitent poinformuje o tym odrębnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *