Home Biznes i finanse MOSTOSTAL ZABRZE SA (51/2022) Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

MOSTOSTAL ZABRZE SA (51/2022) Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

by Wiadomości Zabrze
0 comment

Zarząd Mostostal Zabrze S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 26 września 2022 r. zawiadomienie od Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego działającego w imieniu własnym oraz spółki KMW Investment Sp. z o.o. (KMWI), dalej wspólnie zwani „Zawiadamiającymi”, następującej treści:

1. Ja, niżej podpisany Krzysztof Jędrzejewski, realizując obowiązki określone w art. 69 ust. 2 pkt. 2), art. 69. ust. 2. pkt. 2) w zw. z art. 69a. ust. 1. pkt. 3) oraz w zw. z art. 87. ust. 1. pkt. 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz-nych (dalej „Ustawa”), jak również korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 87 ust. 3 Ustawy, jako jedna ze stron porozumienia, wskazana przez strony tego porozumienia, niniejszym zawiadamiam, że spółka KMWI: (1) w dniu 18.07.2022 r. nabyła 10458 akcji, (2) w dniu 19.07.2022 r. nabyła 24082 akcje, (3) w dniu 21.07.2022 r. nabyła 10835 akcji, (4) w dniu 02.08.2022 r. nabyła 52476 akcji, (5) w dniu 03.08.2022 r. nabyła 7031 akcji, (6) w dniu 04.08.2022 r. nabyła 11372 akcje, (7) w dniu 05.08.2022 r. nabyła 19906 akcji, (8) w dniu 12.09.2022 r. nabyła 11721 akcji, (9) w dniu 13.09.2022 r. nabyła 87354 akcje, (10) w dniu 14.09.2022 r. nabyła 73295 akcji, (11) w dniu 15.09.2022 r. nabyła 43662 akcje, (12) w dniu 16.09.2022 r. nabyła 69349 akcji, (13) w dniu 19.09.2022 r. nabyła 50519 akcji, (14) w dniu 20.09.2022 r. nabyła 28578 akcji, (15) w dniu 21.09.2022 r. nabyła 20959 akcji, (16) w dniu 22.09.2022 r. nabyła 3027363 akcji

– w związku z czym w dniu 22.09.2022 r. w odniesieniu do spółki KMWI doszło do zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Mostostal Zabrze (dalej: Zdarzenie).

2. Przed Zdarzeniem:

1) nie posiadałem bezpośrednio żadnych akcji Spółki,

2) KMWI posiadała bezpośrednio 24.879.024 akcje Spółki, uprawniające do oddania 24.879.024 głosów, stanowiących 33,37% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce,

3) posiadałem pośrednio (przez KMWI, tj. podmiot bezpośrednio zależny ode mnie – 99,99% udziałów) 24.879.024 akcje Spółki, uprawniające do oddania 24.879.024 głosów, stanowiących 33,37% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce,

– tak więc, Zawiadamiający posiadali łącznie przed Zdarzeniem 24.879.024 akcje Spółki, uprawniające do oddania 24.879.024 głosów, stanowiących 33,37% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Po Zdarzeniu:

1) nie posiadam bezpośrednio żadnych akcji Spółki,

2) KMWI posiada bezpośrednio 28.427.984 akcje Spółki, uprawniające do oddania 28.427.984 głosów, stanowiących 38,125 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce,

3) posiadam pośrednio (przez KMWI, tj. podmiot bezpośrednio zależny ode mnie – 99,99% udziałów) 28.427.984 akcje Spółki, uprawniające do oddania 28.427.984 głosów, stanowiących 38,125% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce,

– tak więc, Zawiadamiający posiadają łącznie 28.427.984 akcje Spółki, uprawniające do oddania 28.427.984 głosów, stanowiących 38,125% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Nie istnieją podmioty zależne od stron porozumienia, które posiadałyby akcje Spółki.

5. Nie łączy mnie oraz KMWI z żadnym podmiotem relacja, o której mowa w art. 87. ust. 1. pkt 3. lit. c) Ustawy.

6. Nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 69. ust. 4. pkt 7)- 8) Ustawy.”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Leave a Comment

ZABRZE WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Zabrze Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Dowiedz się więcej
AKCEPTUJĘ