Home Biznes i finanse MOSTOSTAL ZABRZE SA (53/2022) Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

MOSTOSTAL ZABRZE SA (53/2022) Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

by Wiadomości Zabrze
0 comment

Zarząd Mostostal Zabrze S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 29 września 2022 r. zawiadomienie od Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego działającego w imieniu własnym oraz spółki KMW Investment Sp. z o.o. (KMWI), dalej wspólnie zwani „Zawiadamiającymi”, następującej treści:

„1. Ja, niżej podpisany Krzysztof Jędrzejewski, realizując obowiązki określone w art. 69 ust. 2 pkt. 2), art. 69. ust. 2. pkt. 2) w zw. z art. 69a. ust. 1. pkt. 3) oraz w zw. z art. 87. ust. 1. pkt. 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), jak również korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 87 ust. 3 Ustawy, jako jedna ze stron porozumienia, wskazana przez strony tego porozumienia, niniejszym zawiadamiam, że spółka KMWI: (1) w dniu 23.09.2022 r. nabyła 73253 akcje, (2) w dniu 26.09.2022 r. nabyła 88646 akcji, (3) w dniu 27.09.2022 r. nabyła 85674 akcje, (4) w dniu 28.09.2022 r. nabyła 1124016 akcji

– w związku z czym w dniu 28.09.2022 r. w odniesieniu do spółki KMWI doszło do zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Mostostal Zabrze (dalej: Zdarzenie).

2. Przed Zdarzeniem:

1) nie posiadałem bezpośrednio żadnych akcji Spółki,

2) KMWI posiadała bezpośrednio 28.427.984 akcje Spółki, uprawniające do oddania 28.427.984 głosów, stanowiących 38,125% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce,

3) posiadałem pośrednio (przez KMWI, tj. podmiot bezpośrednio zależny ode mnie – 99,99% udziałów) 28.427.984 akcje Spółki, uprawniające do oddania 28.427.984 głosów, stanowiących 38,125% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce,

– tak więc, Zawiadamiający posiadali łącznie przed Zdarzeniem 28.427.984 akcje Spółki, uprawniające do oddania 28.427.984 głosów, stanowiących 38,125% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Po Zdarzeniu:

1) nie posiadam bezpośrednio żadnych akcji Spółki,

2) KMWI posiada bezpośrednio 29.799.573 akcje Spółki, uprawniające do oddania 29.799.573 głosów, stanowiących 39,9644 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce,

3) posiadam pośrednio (przez KMWI, tj. podmiot bezpośrednio zależny ode mnie – 99,99% udziałów) 29.799.573 akcje Spółki, uprawniające do oddania 29.799.573 głosów, stanowiących 39,9644% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce,

– tak więc Zawiadamiający posiadają łącznie 29.799.573 akcje Spółki, uprawniające do oddania 29.799.573 głosów, stanowiących 39,9644% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Nie istnieją podmioty zależne od stron porozumienia, które posiadałyby akcje Spółki.

5. Nie łączy mnie oraz KMWI z żadnym podmiotem relacja, o której mowa w art. 87. ust. 1. pkt 3. lit. c) Ustawy.

6. Nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 69. ust. 4. pkt 7)- 8) Ustawy.”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Leave a Comment

ZABRZE WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Zabrze Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Dowiedz się więcej
AKCEPTUJĘ