MOSTOSTAL ZABRZE SA (63/2022) Wybór oferty złożonej przez konsorcjum, którego liderem jest spółka zależna Emitenta

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, iż Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (MZ GPBP – spółka zależna Emitenta) powziął w dniu 13 grudnia 2022 r. informację o wyborze oferty złożonej przez konsorcjum z udziałem MZ GPBP (Lider konsorcjum), PPUH TRANSCOM Sp. z o.o. (Partner konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwa MAXIMUS ZBH MUC Sp. k. (Partner konsorcjum), jako najkorzystniejszej w ramach postępowania prowadzonego przez Park Śląski S.A. o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Budowa Kąpieliska Fala”. Wartość złożonej oferty wynosi 110,1 mln zł netto (135,4 mln zł brutto), z czego zakres przynależny MZ GPBP wynosi 34 mln zł netto.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to pierwsza połowa 2024 roku.

Zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia przysługuje procedura odwoławcza.

O zawarciu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *