MOSTOSTAL ZABRZE SA (65/2022) Zawarcie przez spółkę zależną listu intencyjnego z Wallstein Rothemühle Sp. z o.o.

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 grudnia 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. („MZRP” – spółka zależna Emitenta, „Wykonawca”) oraz Wallstein Rothemühle Sp. z o.o. („Zleceniodawca”) podpisały list intencyjny potwierdzający wybór złożonej przez MZRP oferty na realizację dostaw, prac demontażowo-montażowych, izolerskich i antykorozyjnych w ramach realizowanego przez Zleceniodawcę projektu modernizacji elektrofiltrów bloku 858MW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Wartość oferty MZRP wynosi ok. 29 mln zł netto, a okres realizacji prac przewidziano do grudnia 2023 r.

List intencyjny stanowi podstawę prawną współpracy stron przy realizacji projektu do momentu zawarcia umowy wykonawczej, w związku z czym MZRP niezwłocznie przystąpi do wykonywania prac przygotowawczych. Na mocy listu intencyjnego strony zobowiązały się do prowadzenia dalszych negocjacji zmierzających do zawarcia umowy, przy czym w przypadku, w którym umowa wykonawcza nie zostanie zawarta, strony dokonają rozliczenia wynagrodzenia obejmującego wszystkie czynności, które zostaną wykonane na podstawie listu intencyjnego.

O zawarciu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *