Home Biznes i finanse MOSTOSTAL ZABRZE SA (2/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

MOSTOSTAL ZABRZE SA (2/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

by Wiadomości Zabrze
0 comment

Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] („Rozporządzenie”), Zarząd Mostostal Zabrze S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

1) Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

za I kwartał 2023 r. – 18 maja 2023 r.

za III kwartał 2023 r.- 9 listopada 2023 r.

2) Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku – 7 września 2023 r.

3) Jednostkowy raport za 2022 rok – 2 marca 2023 r.

4) Skonsolidowany raport za 2022 rok – 2 marca 2023 r.

Zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, publikowane przez Emitenta rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne oraz rozszerzony skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, w związku z czym Emitent w 2023 roku nie będzie przekazywał raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego w formie odrębnych raportów jednostkowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

You may also like

Leave a Comment

ZABRZE WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Zabrze Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Dowiedz się więcej
AKCEPTUJĘ