Home Biznes i finanse NPL NOVA SA (2/2023) Korekta raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 01.02.2023 r.

NPL NOVA SA (2/2023) Korekta raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 01.02.2023 r.

by Wiadomości Zabrze
0 comment

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 1 lutego 2023 r., Zarząd spółki pod firmą NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej: Spółka/Sprzedawca) niniejszym dokonuje korekty oczywistej omyłki pisarskiej w treści tegoż raportu, gdzie jako datę, do której Kupujący zobowiązał się do wpłaty zadatku na poczet ceny Nieruchomości wskazano termin „do 8 marca 2023 r.” zamiast prawidłowego terminu „do 8 lutego 2023 r.”. Tym samym koryguje się błędną treść zawartą w tiret 2 raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 1 lutego 2023 r., w brzmieniu:

– Kupujący zobowiązał się zapłacić, tytułem zadatku, część ceny sprzedaży w kwocie 1.080.000,00 zł w terminie do 8 marca 2023 r., pozostała cześć ceny zapłacona zostanie po zawarciu umowy przyrzeczonej;

zastępując ją prawidłową:

– Kupujący zobowiązał się zapłacić, tytułem zadatku, część ceny sprzedaży w kwocie 1.080.000,00 zł w terminie do 8 lutego 2023 r., pozostała cześć ceny zapłacona zostanie po zawarciu umowy przyrzeczonej.

Pozostała treść raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 1 lutego 2023 r. pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Spółka informuje, że przedmiotowy zadatek został już uregulowany przez Kupującego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Leave a Comment

ZABRZE WIADOMOŚCI

Regionalny serwis informacyjny

 

ZP20 Piotr Markowski

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B
02-797 Warszawa

+48 733 644 002   |   office@zp20.pl

© 2023 Zabrze Wiadomości. ZP20 Piotr Markowski

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Dowiedz się więcej
AKCEPTUJĘ